Architectuuragenda

Training Aan de slag met architectuur

13 March 2018 to 10 April 2018

Het vak van architect behelst niet alleen het opstellen van architectuurprincipes en –modellen, maar ook het (stimuleren van) het gebruik van die principes en modellen bij besluitvorming en in projecten. Deze gedachte is de basis van DYA. Het gaat niet om theoretische verhalen, maar om architectuur daadwerkelijk het verschil te laten maken. De driedaagse training ‘Aan de slag met Architectuur’ geeft deze visie op architectuur handen en voeten. In de training worden het opstellen van architectuur én het gebruik van architectuur in samenhang behandeld.