DYA-boeken en -papers

Boeken

Hieronder vindt u de boeken die Sogeti over DYA heeft gepubliceerd.

Bekijk ook de publicaties over architectuur.

DYA | Van Inzicht naar Impact (2013)

Auteur: Marlies van Steenbergen
ISBN: 9789075414660 (boek), 9789075414677 (ePub)

Het boek DYA® | Van inzicht naar impact gaat over veranderen. Veranderen is voor hedendaagse organisaties een essentiële competentie. Het doel van dit boek is organisaties te helpen een zodanige verandercompetentie te ontwikkelen dat ze de dynamiek van vandaag de dag met vertrouwen omarmen. De drijfveer achter het boek is de overtuiging dat om het veranderspel goed te spelen, disciplines als architectuur, businessanalyse, portfoliomanagement, programmamanagement en de besturing over dat alles heen, in een soepel werkend samenspel bijeen moeten komen.

Van inzicht naar impact gaat niet over methoden en processen, maar over interactie, samenwerking en het verbinden van veranderdisciplines. Vandaar ook de ondertitel: de architectuur voorbij. Het gaat uiteindelijk niet om de architectuur, maar om het bereiken van businessresultaten. Dat roepen we met z’n allen allang, maar wat betekent dat eigenlijk? Daar gaat dit nieuwe boek over.

Het boek is als ePub te downloaden vanaf hier. Voor betaling van de download van de ePub kunt u gebruik maken van de code vGy235g6Z.

Meer informatie over de inhoud van het boek vind u in de inleiding.

DYA|Software (2010)

Auteurs: Robert Deckers; Ruud Steeghs

Er bestaat al veel literatuur over softwarearchitectuur, ondanks dat het een vrij jong vakgebied is. In die literatuur zijn belangrijke zaken nog onderbelicht: wanneer is een architectuur goed? Wat is de rol van softwarearchitectuur binnen enterprisearchitectuur? Hoe zorg je dat een architectuur een samenhangend geheel vormt met de omgeving? En, hoe houd je overzicht op een architectuur? DYA|Software geeft op deze vragen een antwoord.

Lees meer ...


DYA Topics (2007)

Eindredactie: Martin van den Berg; Marlies van Steenbergen
ISBN: 9789012117777

Architectuur is in veel organisaties niet meer weg te denken. Organisaties zien hun complexiteit groeien door toenemende eisen aan klantgerichtheid, samenwerking in ketens, wet- en regelgeving en de noodzaak tot continue innovatie. Architectuur biedt de middelen om deze complexiteit beheersbaar te houden.

Een mooie belofte, maar hoe dat te realiseren? Daarvoor is het tijd voor een nieuwe fase in het werken onder architectuur, een fase waarin niet de architectuur zelf centraal staat, maar de toepassing daarvan. Het gaat dan om vragen als hoe architectuur helpt bij het maken van keuzes, bij het verbeteren van besluitvorming, het versnellen van processen, het managen van veranderingen en het zeker stellen van projectresultaten. Kortom, het halen van meer rendement uit architectuur.

Lees meer ...


DYA|IS (2007)

Auteur: Daniel Jumelet
ISBN: 9789012124614

'De IT-industrie doet er alles aan om complexiteit voor gebruikers af te schermen. IT wordt meer en meer een nutsvoorziening. Maar achter het stopcontact moet er heel wat ingeregeld worden om ervoor te zorgen dat die nutsvoorziening ook dat doet wat gebruikers ervan verwachten. Dit vergt het uiterste van de IT-manager. Aan de ene kant nemen de eisen ten aanzien van beschikbaarheid en schaalbaarheid alsmaar toe, terwijl aan de andere kant de grote IT-leveranciers in duizelingwekkend tempo nieuwe hard- en software op de markt brengen. De grote uitdaging voor een organisatie is dan ook de IT-infrastructuur mee te laten evolueren met zowel de behoeften van de organisatie alsook de nieuwe technologische mogelijkheden.

Deze uitdaging vereist het opstellen van een architectuur van de IT-infrastructuur. Methodologisch gezien was dit tot nu toe een braakliggend terrein. Het is dan ook zeer verheugend dat nu DYA|Infrastructuur beschikbaar is. Een baanbrekende architectuuraanpak voor de IT-infrastructuur, waarmee de belofte van IT als nutsvoorziening een stuk dichterbij komt.'

Lees meer ...


DYA Governance: Succes met IT Governance. Eenvoud in de praktijk (2006)

Auteur: Daniel Smits
ISBN: 9075414110

Al zo’n twintig jaar staat IT Governance volop in de belangstelling. Zeer begrijpelijk, want IT Governance gaat over de inrichting van de besturing van IT. In de afgelopen jaren is het IT-landschap steeds complexer geworden.

Richtte de IT zich in de “beginjaren” nog op specifieke taken, nu ondersteunt de IT steeds vaker de realisatie van complete en complexe bedrijfsprocessen.
De IT wordt dus steeds complexer. Het is echter een misvatting te veronderstellen dat dit tevens een complexe besturing vereist. Integendeel!

Lees meer ...


DYA® Stap voor stap naar professionele enterprise-architectuur (2004)

Auteurs: Martin van den Berg, Marlies van Steenbergen
ISBN: 9044011219

Dit boek gaat over het werken met enterprise architectuur in organisaties. Het laat zien welke valkuilen in de praktijk kunnen optreden bij het werken onder architectuur en hoe deze te vermijden.

Sinds het verschijnen van het boek DYA®: snelheid en samenhang in business- en ICT-architectuur is DYA voor veel organisaties een begrip geworden. Menige organisatie heeft voor DYA gekozen als standaard werk- en denkwijze om met architectuur om te gaan. Gebleken is dat DYA voor een grote diversiteit aan bedrijven iets te bieden heeft: van multinationale financiële instellingen tot productiebedrijven en zorginstellingen - en alles wat daartussen in zit. Elk bedrijf vult hierbij DYA op zijn eigen wijze in, passend bij omvang en cultuur van het bedrijf. Hoe bedrijven dat doen, en met name wat wel werkt en wat niet, is waar dit boek u deelgenoot van wil maken. In die zin is dit boek de weerslag van drie intensieve jaren van het implementeren van DYA bij veel verschillende organisaties.

Lees meer ...


DYA® Snelheid en samenhang in business- en ICT-architectuur (2001)

Auteurs: Roel Wagter, Martin van den Berg, Joost Luijpers, Marlies van Steenbergen
ISBN: 9072194624

In deze turbulente tijden is de aanpasbaarheid van bedrijfsprocessen en informatievoorziening steeds belangrijker. Die veranderingen moeten doelgericht en in samenhang gebeuren. Op beide punten geeft architectuur een antwoord, maar in de praktijk blijkt dat het werken onder architectuur moeilijk van de grond komt. Hoe architectuur effectief kan worden gebruikt om veranderingen in bedrijfsprocessen en informatievoorziening snel en in samenhang te realiseren, wordt in dit boek behandeld.

Dit boek richt zich op de vraag hoe het werken onder architectuur praktisch vormgegeven kan worden. Het vindt daarbij de precaire balans tussen snelheid in handelen en het bewaren van samenhang. Deze balans tussen snelheid en samenhang vormt de kern van DYA®: snelheid en samenhang in business en ICT-architectuur.

Lees meer ...

Papers